تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - چشمان سبز( مجنون)
فراق

Image and video hosting by TinyPic

چون شبنم که هر سحر در گلشن با مستی به بستر گل خفته

چشمانش به زیر گیسو هرشب چون نرگس که پای سنبل خفته

دو دیده ی سبزش چو موج دریایی

نگه نگو هر دم خروش وغوغایی

او ز مستی همه شب به خواب نازی که مگو

من و دل دیده بر او به سوز وسازی که مگو

او ز مستی همه شب به خواب نازی که مگو

من و دل دیده بر او به سوز وسازی که مگو

می ترسم سیده دم چون آید دودیده را بگشاید مرا نبیند

گر بیند به دیده ی بیدارم نگاه قهر آمیزی روا نبیند

چه کنم پرسد اگر چه کاره ای یا چه کسی؟

از این سخن چه کنم

چه کنم

توبدان یا رب که مرا کشد این غم دل که چه بشنیدم


نوشته شده در دوشنبه 14 شهریور 1390 توسط mastaneh نظرات | |