تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - شرط رفاقت
فراق

 

گفتم: «آدم دوست زیاد دارد ولی واقعاً خیلی سخت است تشخیص

«یار وفادار» از دوستانی که امروز می‌آیند و

فردا می‌روند. بعضی‌ها چند روز عاشقانه و مخلصانه دوست‌اند، اما

ناگهان بدون هیچ دلیلی غیب‌شان می‌زند».

گفت: «دوستی مخلصانه و از سر صفا چند شرط دارد:

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

حریف حجره و گرمابه و گلستان باش

رفیق خوب، شفقت دارد. عهد و پیمان را نگه می‌دارد ولو سرش

برود. رفیق موافق در خلوت و جلوت یاری فرو

نمی‌گذارد. فکر کرده‌ای میان حرف و حریف فاصله یک «یا» است؟

رفیق خوب با آدم حرف می‌زند. سکوت نمی‌کند

تا سکوت‌ات به شک و تردید دامن بزند. رفاقت هزار و یک شرط دارد. باش تا رفاقت بیاموزی!»


نوشته شده در دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 توسط mastaneh نظرات | |