تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - دوره ارزانیست
فراق

چه كسی می گوید كه گرانی شده است؟
 
دوره ارزانیست
 
 
دل ربودن ارزان
 
دل شكستن ارزان
 
دوستی ارزان است
 
 
دشمنی ها ارزان
 
چه شرافت ارزان
 
تن عریان ارزان
 
 
آبرو قیمت یك تكه نان
 
و دروغ از همه چیز ارزان تر
 
قیمت عشق چقدر كم شده است
 
كمتر از آب روان
 
و چه تخفیف بزرگی خورده، قیمت هر انسان

نوشته شده در سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 توسط mastaneh نظرات | |