تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - عشقبازی به همین آسانی است
فراق

MaloosIran Uploader  

عشقبازی به همین آسانی است

که گلی با چشمی

بلبلی با گوشی

رنگ زیبای خزان با روحی

نیش زنبور عسل با نوشی

کارهموارۀ باران با دشت

برف با قلۀ کوه

رود با ریشۀ بید

باد با شاخه و برگ

ابر عابر با ماه

چشمه‌ای با آهو

برکه‌ای با مهتاب

و نسیمی با زلف

دو کبوتر با هم

و شب و روز و طبیعت با ما!

عشقبازی به همین آسانی است

شاعری با کلماتی شیرین

دستِ آرام و نوازش‌بخش بر روی سری

پرسشی از اشکی

و چراغ شب یلدای کسی با شمعی

و دل‌آرام و تسلا و مسیحای کسی یا جمعی

عشقبازی به همین آسانی است

 

که دلی را بخری

 

بفروشی مهری

 

شادمانی را حرّاج کنی

 

رنج‌ها را تخفیف دهی

 

مهربانی را ارزانی عالم بکنی

 

و بپیچی همه را لای حریر احساس

 

گره عشق به آن‌ها بزنی

 

مشتری‌هایت را با خود ببری تا لبخند

 

عشقبازی به همین آسانی است

 

هر که با پیش سلامی در اول صبح

 

هرکه با پوزش و پیغامی با رهگذری

 

هرکه با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی

 

نمک خنده بر چهره در لحظۀ کار

 

عرضۀ سالم کالای ارزان به همه

 

لقمۀ نان گوارایی از راه حلال

 

و خداحافظی شادی در آخر روز

 

و نگهداری یک خاطر خوش تا فردا

 

و رکوعی و سجودی با نیت شکر

 

عشقبازی به همین آسانی است

 


نوشته شده در سه شنبه 18 خرداد 1389 توسط mastaneh نظرات | |