تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - آوار
فراق

MaloosIran Uploader

بی تو دنیا برسرم آوار شد

بین ما هر پنجره دیوار شد

درد ما در بودن ما ریشه داشت

رفتن و مردن علاج کارشد

آنکه اول نوش دارو می نمود

بر لب ما زهر نیش مار شد

آشنایی های خوش آغاز ما

ابتدانفرت سپس انکار شد

عیب از ما بود از یاران نبود

تا که یاری یار شد بیزار شد

عاقبت با حیله سوداگردان

عشق هم کالای هر بازار شد

آب یکجا مانده ام دریا کجاست؟

مردم از بس زندگی تکرار شد


نوشته شده در شنبه 18 اردیبهشت 1389 توسط mastaneh نظرات | |