تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - مجنونم
فراق

ای نگاهت رونق فردای من ................ در تو معنا می شود دنیای من
    ای کلامت برترین اثبات عشق .............. با تو ماندن بهترین رویای من

MaloosIran Uploader

از برگ گل نازکتری ................. از هر چه گویم بهتری

    خوبان فراوان دیده ام .................... اما تو چیز دیگری


نوشته شده در سه شنبه 10 فروردین 1389 توسط mastaneh نظرات | |