تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - بیا با من مدارا کن(majnoon)
فراق

MaloosIran Uploader  

بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم

اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن که من غمگین و دل خستم

اگر از درد من پرسی بدان لب را فرو بستم

بیا از غم شکایت کن که من همدرد تو هستم

اگر از همدلی پرسی بدان نازک دلی خستم

بیا از درد حکایت کن که محتاج این هستم

اگر از زخم دل پرسی بدان مرهم بر آن بستم

مجنون و مستم به پای تو نشستم

آخر ز بدیهات بیچاره شکستم

برو راه وفا آموز که من بار سفر بستم

اگر از مقصدم پرسی بدان راه رها جستم

برو عشق از خدا آموز که من دل را بر او بستم

اگراز عاقبت پرسی بدان از دام تو جستم

مجنون و مستم به پای تو نشستم

آخر ز بدیهات بیچاره شکستم

مجنون و دستم به دامان تو بستم

هشیار شدم آخر از دام تو جستم


نوشته شده در سه شنبه 6 بهمن 1388 توسط mastaneh نظرات | |