تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - سبک بار ( majnoon)
فراق

Image and video hosting by TinyPic  

ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار

گو به اون بی وفا یار ، حال این عاشق زار

گو به هر کوی و برزن ، پیش هر مرد و هر زن

بگذرم چون به زاری همچو ابر بهاری
ا

ز دو چشم گهربار ، در فشانم صدف وار

ماه نو چو بر چشم مردم نیاید ، هر کسش به انگشت خود می نماید

در غم تو از بس که زار و نزارم ، با هلال و یک مو تفاوت ندارم

 

غم بود کوه ، دل بود کاه

آتش عشق ، درد جانکاه

بس نهاده عشقت به دوش دلم بار ، ترسم از غمت جون سپارم به یک بار

ای گل نشستن با خسان ، پیوسته ات گر خوست

روزی بیاید کز تو نه رنگی به جا نه بوست

با غیر اگر که آشنا ، از چه به من یار است

 

سالک به من گر بی وفا ، از چه به اغیار است

 

بس بس حکایت از تو ناگفتن همین بهتر

 

رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست

رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست


نوشته شده در جمعه 27 آذر 1388 توسط mastaneh نظرات | |