تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - تسبیح
فراق

Image and video hosting by TinyPic

من که تسبیح نبودم ، تو مرا چرخاندی

مشت بر مهره تنهائی من پیچاندی

مهر دستان تو دنبال دعائی می گشت

بارها دور زدی ذهن مرا گرداندی

ذکرها گفتی و بر گفته خود خندیدی

از همین نغمه تاریک مرا ترساندی

بر لبت نام خدا بود ، خدا شاهد ماست

بر لبت نام خدا بود و مرا رقصاندی

دست ویرانگر تو عادت چرخیدن داشت

عادتت را به غلط چرخه ایمان خواندی


نوشته شده در چهارشنبه 29 مهر 1388 توسط mastaneh نظرات | |