تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - نشان عشق
فراق

Free Image Hosting 

ای كه می پرسی نشان عشق چیست            عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

          عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست            عشق یعنی جان من قربان دوست

         عشق یعنی گل به جای خار باش              پل به جای این همه دیوار باش

               در میان این همه غوغا و شر              عشق یعنی كاهش رنج بشر

        عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر              واگذاری آب را بر تشنه تر

            عشق یعنی ساقی كوثر شدن             بی پر و بی پیكر و بی سر شدن

     نیمه شب سرمست از بانگ خروش              در به در نبان خرما روی دوش

        عشق یعنی خویشتن را نان كنی              دردی از درمانده ای درمان كنی

      عشق یعنی نان ده و از دین مپرس              در مقام بخشش از آئین مپرس

        هر كسی را كه خدایش جان دهد             آدمی باید كه او را نان دهد

                 گاه بر بی احترامی احترام              بخشش و مردی به جای انتقام

         ای دلاور دل به دست آورده باش              در دل آزرده منزل كرده باش

        عشق را دیدی خودت را خاك كن              سینه ات را در حضورش چاك كن

            عشق آمد خود را گم كن عزیز             قوتت را قوت مردم كن عزیز

             دین نداری مردمی آزاده باش             هر چه بالا می روی افتاده باش

        هر كجا عشق آید و ساكن شود              هر چه ناممكن بُود ممكن شود

  در جهان هر كار خوبی ماندنی است           رد پای عشق در آن دیدنی است


نوشته شده در یکشنبه 11 اسفند 1387 توسط mastaneh نظرات | |