تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - صنما
فراق

Image and video hosting by TinyPic

به وفایت که به جایت صنما کس نشانم

به جمالت که خیالت نرود از دل و جانم

به غمت که مرا جز غم تو همه شب هم نفسی نیست

به غمت  که در این خلوت غم همدم من جز تو کسی نیست

چه کنم مانده و تنها  دل غمگین مرا

من واین گریه ی شبها که همین گریه دواست

تو کجایی که ببینی ز جدایی دل تنگم چه کشید

تونداری سر یاری چه ثمر زین همه زاری که به جایی نرسی

من واین گریه ی شبها که همین گریه دواست

چه کنم مانده و تنها دل غمگین مرا


نوشته شده در شنبه 23 آذر 1387 توسط mastaneh نظرات | |