تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - مینا
فراق

Tinypic 

زجهان دل برکندم، تا شوری پیدا کردم


تو پریشان مو کردی، چون مجنون صحرا گردم

 

ز تو نوشین لب باشد، هم درمان و هم دردم

دلم از خون چون مینا، لبریز و من خاموشم


شب هجران جای می، خوناب دل می نوشم

ز خیالت برخیزد، بوی گل از آغوشم

تو سیه چشم از چشمم،تا دوری من بیمارم


تو سیه گیسو هر شب،در خواب ومن بیدارم

تو لب میگون داری، من اشک گلگون دارم


ز تو دل گر برگیرم، از غم دیگر می میرم

به خدا دور از رویت، از جان شیرین سیرم

زجهان دل برکندم، تا شوری پیدا کردم


تو پریشان مو کردی، چون مجنون صحرا گردم

 

ز تو نوشین لب باشد، هم درمان و هم دردم

 


نوشته شده در یکشنبه 21 مهر 1387 توسط mastaneh نظرات | |