تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - ایران(حسین منزوی)
فراق

Tinypic

وطنم تنم چه باشد که بگویمت تنی تو


که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو

وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران


که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران

من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی


من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی

وطنم ، وطنم، وطنم ایران


همه جانی به تنم وطنم ایران

وطنم خوشا نسیمت که وزدنش گل از گل


وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل

وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو


که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو

وطنم درودی از من به تو به عاشقانت

که سپرده ام به پیکت به نسیم مهربانت

ایران من ،ایران من


ای مهر تو برجان من

 


نوشته شده در شنبه 13 مهر 1387 توسط mastaneh نظرات | |