تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - چینی نازك تنهایی من
فراق

Image and video hosting by TinyPic

به سراغ من اگر میآ یید،نرم و آهسته بیایید


مبادا كه ترك بردارد چینی نازك تنهایی من


به سراغ من اگر می آیید،پشت هیچستانم


نوشته شده در دوشنبه 25 شهریور 1387 توسط mastaneh نظرات | |