تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - مستمندان
فراق

Tinypic
نوشته شده در پنجشنبه 21 شهریور 1387 توسط mastaneh نظرات | |