تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - مرغ سحر
فراق

Tinypic

مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه تر کن

زآه شرربار این قغس را

در شکن و زیرو زبر کن

بلبل پر بسته ز کنج قفس درا

نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را

پر شرر کن

ظلم ظالم جور صیاد

آشیانم داده بر باد

ای خدا ای فلک ای طبیعت

شام تاریک ما را سحر کن

نو بهارست گل به باراست

ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نگه تازه کن از این

بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن

مرغ دیده شرح هجران مختصر کن

مختصر کن


نوشته شده در شنبه 11 خرداد 1387 توسط mastaneh نظرات | |