تبلیغات

.. نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم, به ظاهر گرچه می خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

فراق - دریغ
فراق

Tinypic

 

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته
نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته

منو دریغ یك خوب به ویرونی كشونده
عزیزمه تا وقتی نفس تو سینه مونده

تو این تنهایی تلخ منو یك عالمه یاد
نشسته روبرویم كسی كه رفته برباد

كسی كه عاشقانه به عشقش پشت پا زد
برای بودن من به خود رنگ فنا زد

چه دردیه خدایا نخواستن اما رفتن
برای اون كه سایه ست همیشه رو سر من

كسی كه وقت رفتن دوباره عاشقم كرد
منو آباد كرد و خودش ویرون شد از درد

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته
نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته

به آتش تن زد و رفت تا من اینجا نسوزم
با رفتنش نرفته تو خونمه هنوزم

هنوز سالار خونه ست پناه منه دستاش
سرم رو شونه هاشه رو گونمه نفسهاش

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته
نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته


نوشته شده در چهارشنبه 1 خرداد 1387 توسط mastaneh نظرات | |